Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil 2021

Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil 2021

DIMECRES 03 NOVEMBRE 2021

Per decret de l’Alcaldia núm.281/21 del 25/10/2021,s’ha resolt contractar una tècnica de residència sociosanitària, a jornada completa i durant un període de sis mesos (des del 26/10/2021 al 26/04/ 2022, ambdós inclosos),d’acord amb el que disposa la Resolució TSF/1556/2021, d’11 de maig,que estableix el cofinançament del 91’89% de l’actuació en el marc del Programa operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu

La persona contractada és la següent: Yousra Achahchah amb NIE *****176-F

La contractació s'ajusta al Pla d'igualtat d'oportunitats de l'ajuntament de Maldà aprovat el 20 de març de 2020.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que preveuen els articles 55. f) i 94.3 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats locals, i els articles 53.1.i i 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Maldà, 25 d’octubre de 2021

L’Alcaldessa,

 

 

Anna Maria Salla Xuclà

Galeria d'imatges